Oferujemy nasze wieloletnie doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu środków finansowych, w tym przede wszystkim środków z funduszy unijnych, z przeznaczeniem na realizację planów inwestycyjnych naszych Klientów.

Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat łączna wartość Projektów, dla których pozyskaliśmy preferencyjne środki finansowania przekroczyła 100 mln złotych.

W toku prowadzonej przez nas działalności wypracowaliśmy następujące obszary, które stanowią o naszej specjalizacji. Są to:
– projekty inwestycyjne związane z rozwojem infrastruktury produkcyjnej przedsiębiorstw,
– projekty badawczo – rozwojowe, których efektem jest wdrożenie nowej oferty przez przedsiębiorstwa oraz ich organiczny rozwój,
– projekty związane z poprawą efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych i użytkowych,
– projekty modernizacji sieci ciepłowniczych,
– projekty dotyczące innowacyjnego zastosowania instalacji energii odnawialnej,
– projekty z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w realnie przygotowanych i zrealizowanych przez nasz Zespół Projektach. Wiele z nich miało i ma pionierski charakter.

Z powodzeniem realizujemy Projekty na obszarze całego kraju.

Nasza oferta obejmuje wsparcie Klientów na etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, a także w trakcie kontroli oraz w okresie trwałości zrealizowanych Projektów.

Nasze wsparcie znacznie wykracza poza prace stricte związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej – naszym celem jest zawsze sukces naszych Klientów!

 • Jesteśmy grupą Specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym wywodzących się z wielu branż, ze zróżnicowanym, specjalistycznym wykształceniem, funkcjonujących na różnych stanowiskach i w rozmaitych korporacjach. To, co nas łączy to profesjonalizm, kreatywność i ukierunkowanie na cele. Realizując powierzone nam zadania zawsze dążymy do planowanego sukcesu i jak najwyższego poziomu satysfakcji naszych Klientów. W toku prac współpracujemy z najlepszymi firmami oraz dostawcami produktów i usług, co znajduje odzwierciedlenie w wysokiej ocenie naszych Projektów i finalnie w realizacji ciekawych, unikatowych przedsięwzięć.
  Zapraszamy do kontaktu.

  exehouse Sp. z o.o.
  Poznań 61-612, ul. Rubież 46
  Poznański Park Naukowo – Technologiczny
  KRS: 0000716883 REGON: 369377569 NIP: 9721283671 Kapitał zakładowy: 5000 PLN.
  Telefon: +48 664 920 446
  dotacje@exehouse.com

  O nas