Oferujemy nasze wieloletnie doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu środków finansowych, w tym przede wszystkim środków z funduszy unijnych, z przeznaczeniem na realizację planów inwestycyjnych naszych Klientów.

Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat łączna wartość Projektów dla których pozyskaliśmy preferencyjne środki finansowania przekroczyła 100 mln złotych.

W toku prowadzonej przez nas działalności wypracowaliśmy następujące obszary, które stanowią o naszej specjalizacji. Są to:
– projekty inwestycyjne związane z rozwojem infrastruktury produkcyjnej przedsiębiorstw,
– projekty badawczo – rozwojowe, których efektem jest wdrożenie nowej oferty przez przedsiębiorstwa oraz ich organiczny rozwój,
– projekty związane z poprawą efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych i użytkowych,
– projekty modernizacji sieci ciepłowniczych,
– projekty dotyczące innowacyjnego zastosowania instalacji energii odnawialnej,
– projekty z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w realnie przygotowanych i zrealizowanych przez nasz Zespół Projektów. Wiele z naszych Projektów miało i ma pionierski charakter.

Z powodzeniem realizujemy nasze Projekty na obszarze całego kraju.

Nasza oferta obejmuje wsparcie Klientów na etapie realizacji i kontroli oraz okresu trwałości zrealizowanych Projektów.

Nasze wsparcie znacznie wykracza poza prace stricte związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej – naszym celem jest zawsze sukces naszych Klientów!

 • Jesteśmy grupą Specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym wywodzących się z wielu branż, o zróżnicowanym – specjalistycznym wykształceniu, funkcjonujących na różnych stanowiskach w tym w organizacjach korporacyjnych.
  To co nas łączy to profesjonalizm, kreatywność ukierunkowanie na realizacje przyjętych do realizacji celów.
  Realizując powierzone nam zadania zawsze dążymy do planowanego sukcesu i jak najwyższego poziomu satysfakcji naszych Klientów.
  W toku prac współpracujemy z najlepszymi firmami i dostawcami usług i produktów co znajduje odzwierciedlenie w wysokiej ocenie naszych Projektów i finalnie w realizacji ciekawych, unikatowych Projektów.
  Zapraszamy do kontaktu.

  EXEHOUSE SP. Z O.O.
  Poznań 61-612, ul. Rubież 46;
  Poznański Park Naukowo – Technologiczny;
  KRS: 0000716883; REGON: 369377569, NIP: 9721283671; Kapitał zakładowy: 5000 PLN.
  Telefon kontaktowy: +48 664 920 446
  dotacje@exehouse.com

  O nas