Z dumą o naszych kolejnych sukcesach w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym 2014+


W konkursie dla przedsiębiorstw do Działania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” PROJEKTY INWESTYCYJNE dla naszych Klientów na łączną kwotę PONAD 10 MILIONÓW ZŁOTYCH zatwierdzone do dofinansowania.
Z nami warto!