Uniwersytecka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Różany Potok”


Wnioskodawca:
Uniwersytecka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Różany Potok” w Poznaniu
Nazwa projektu:
Kompleksowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Drewsa 2-4 w Poznaniu będącego w zasobach USM Różany Potok z wykorzystaniem instalacji OZE oraz inteligentnego Systemu Zarządzania Energią.
Typ projektu:
Termomodernizacja/OZE
Wartość projektu:
1 724 246,00 PLN
Miasto (województwo):
Poznań (wielkopolska)
Adres:
ul. Drewsa 2-4, 61-606 Poznań
Lokalizacja:

Opis projektu:
Modernizacja kompleksu mieszkaniowego liczącego 115 gospodarstw domowych. Projekt obejmuje montaż inteligentnego systemu zarządzania energią oraz instalację fotowoltaiczną. Wdrożenie Projektu zakłada spadek zapotrzebowania na energię cieplną o ponad 30%.

Uniwersytecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Różany Potok w Poznaniu