Procedury przetwarzania
danych osobowych – RODO


Od blisko 10 lat tworzymy i wdrażamy procedury przetwarzania danych osobowych. Opracowaliśmy własną metodologię z zakresu audytowania i tworzenia dedykowanych zasad postępowania ze zbiorami danych osobowych. Nasze doświadczenie budowaliśmy pracując dla Klientów prowadzących swoją działalność w sferze sieci internetowych, wykorzystujących najnowsze zdobycze ICT.
Nasza oferta powstaje w ścisłej współpracy z renomowaną Kancelarią Prawną z wieloletnim i bogatym doświadczeniem z zakresu zgodności przetwarzania zbiorów danych osobowych z obowiązującym prawodawstwem.
RODO, czyli General Data Protection Regulation tj. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych wchodzące w życie w dniu 25 maja 2018 roku to duże wyzwanie dla Podmiotów mających styczność ze zbiorami danych osobowych. Przepisy w tym zakresie na moment ich wejścia w życia pozostawiają wiele niejasności i niedomówień. Analizując we współpracy z Kancelarią Prawną zakres planowanych zmian, pierwsze komentarze i wytyczne jakie powstają, wypracowaliśmy własną – skuteczną i przyjazną formułę przygotowania Klientów do gotowości zgodnie z wymogami RODO.
Nasze wdrożenia mają zindywidualizowany charakter dedykowany konkretnemu Klientowi, co pozwala na pełne przygotowanie podmiotu do procedur RODO.
Nasza oferta ma charakter kompleksowy, tzn. prowadzimy wsparcie w zakresie Audytu i wdrożenia sposobów postępowania w zakresie:
– procedur organizacyjnych – Audyt procedur,
– przepisów prawa – Audyt prawny,
– infrastruktury IT – Audyt techniczny.
Naszym Klientom oferujemy bieżące wsparcie prawne, organizacyjne i informatyczne.