Pozyskiwanie dotacji i preferencyjnego finansowania.


Posiadamy doświadczenie w programach Perspektywy Finansowej 2007 – 2013:

 • PO IG Działanie 6.1. – Paszport do eksportu
 • PO IG Działanie 8.1 – Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 • PO IG Działanie 8.2. – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
 • WRPO Działanie 1.1  Rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • WRPO Działania 1.2 – Wsparcie rozwoju MSP
 • WRPO Działanie 1.4 – Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategia Innowacji
 • RPO WD Działanie 1.1 – Inwestycje dla przedsiębiorstw
 • RPO WM Działanie 1.5 – Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • NCBIR  – Program badań stosowanych
 • Dopłaty bezpośrednich do obszarów rolnych
 • Pożyczki preferencyjne JEREMIE – rozwój firm

Pracujemy wg schematu:

 1. spotkanie z Klientem i określenie zapotrzebowania firmy na inwestycje, zakupy towarów i usług.
 2. określenie dedykowanych możliwości finansowania (dotacji) dla Klienta wraz z naszą rekomendacją.
 3. stały kontakt z Klientem wraz z przekazywaniem informacji dotyczących bieżących dedykowanych programów wsparcia finansowego
 4. wspólne opracowanie zasadniczych założeń wybranego projektu. Za każdym razem indywidualnie ustalamy zasady i kwotę naszego wynagrodzenia.
 5. przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej; staramy się przy nieodłącznym wsparciu Klienta maksymalnie samodzielnie opracowywać projekt, także w obszarze merytorycznym
 6. złożenie dokumentów aplikacyjnych oraz udzielenie Klientowi wsparcia w procedurze związanej z podpisaniem umowy o dofinansowanie
 7. (opcjonalnie) pomagamy na każdym etapie realizacji projektu zarówno w obszarze rozliczeń, kontroli, jak i faktycznej realizacji np. w wyszukiwaniu i finalizacji dostaw towarów i usług. Pełnimy rolę Managera Projektu/ Pełnomocnika nadzorującego prawidłowy przebieg inwestycji aż do rozliczenia końcowego i kontroli w całym okresie wdrażania i  trwałości projektu.
 8. (opcjonalnie) świadczymy usługi związane z wyszukiwaniem Specjalistów branżowych koniecznych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu tj. Kancelarie Prawne, Biura Księgowe, Biegli Rewidenci, Rzeczoznawcy majątkowi, Pośrednicy Nieruchomości, Firmy programistyczne, Agencje reklamowe etc. Posiadamy własną bazę Profesjonalistów.
 9. prowadzimy stały monitoring potrzeb Klienta i możliwości ich preferencyjnego sfinansowania.

Co do zasady nie ograniczamy swojej oferty do konkretnych programów dotacji i finansowania.  Punktem wyjścia jest dla nas zapotrzebowanie i możliwości jakie wspólnie wypracujemy z Klientem. Pomagamy w pozyskaniu dotacji dla rolnictwa, grantów innych niż ze środków UE. Obsługujemy szeroki wachlarz branż. Lokalizacja Twojej firmy nie jest barierą nie do pokonania. Współtworzymy dokumenty aplikacyjne również wspólnie z innymi firmami.

Wyróżnia nas staranność i silne zaangażowanie w sprawy Klienta.

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia. Zwróć się do nas po rozwiązanie dla finansowania Twojej inwestycji.