Nasi Klienci na liście Beneficjentów WFOŚiGW


W konkursie na dofinansowanie inwestycji w zakresie OCHRONY POWIETRZA Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu nasi Klienci na liście Beneficjentów. Przedsięwzięcia dotyczyły TERMOMODERNIZACJI budynków miejskich. Wybrane do dofinansowania projekty dostępne na: http://www.wfosgw.poznan.pl/wp-content/uploads/2017/03/Lista-wniosk%C3%B3w-www-2017.03.14-P-OA.pdf