Harmonogram konkursów 2016


W poszczególnych województwach obowiązują harmonogramy naborów dla programów regionalnych. Znane są wstępne terminy kiedy w każdym z województw można ubiegać się o środki.

Obsługujemy firmy z terenu całego kraju. Nasze prace realizujemy już w 8 z 16 województw. Realizujemy Projekty głównie o charakterze inwestycyjnym jednak są to Projekty o różnym charakterze inwestycji, wymagające aplikowania w ramach różnego typu konkursów.