DUŻY BON


Od 10 marca 2015 r. do 21 kwietnia 2015 r. potrwa nabór wniosków od dofinansowanie w ramach DUŻEGO BONU.
Inwestycja ma dotyczyć opracowania nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub znacząco ulepszonej technologii produkcji.
Zgłoś się po szczegółowe informacje do nas.