Ogłoszono III nabór projektów w ramach Poddz. 1.3.2 POIiS


Ogłoszono III nabór projektów w ramach Poddz. 1.3.2 POIiS Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Konkurs adresowany jest do spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych i dotyczy inwestycji w zakresie głębokiej termomodernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie w konkursie to 300 mln zł.

W dotychczasowych dwóch naborach 15% projektów po ocenie formalnej to projekty przygotowane przez nasz zespół. Zapraszamy do współpracy.