12. stycznia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało wstępny harmonogram konkursów na dotacje w 2015.


NCBiR wspiera projekty prac badawczo – rozwojowych i projekty badań stosowanych w obszarze określonych branż czy też problemów społeczno-gospodarczych. Wspierać będzie również rozwój kompetencji i programy stażowe uczelni na rzecz studentów.

I kwartał: dla naukowców
1. LIDER dla młodych naukowców na prowadzenie prac badawczych.
2. ROZWÓJ INNOWACJI DROGOWYCH dla jednostek naukowych.

II kwartał: ruszają fundusze unijne
1. Poddziałanie 1.1.1 PO IR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych przy czym projekty muszą wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.
2. INNOLOT dla konsorcjów naukowych, w których liderami są przedsiębiorcy. W wyniku prac muszą powstać demonstratory technologii związanych z branżą lotniczą.
3. DEMONSTRATOR dla przedsiębiorstw na dofinansowanie prac badawczych, które mogą zakończyć się powstaniem prototypów.
4. E-PIONIER dla programistów i rozwiązań dla istotnych problemów społeczno -gospodarczych.
5. STRATEGMED dla konsorcjów naukowców z przedsiębiorcami, które chcą prowadzić badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych.
6. BIOSTRATEG – bezpieczeństwo żywności, gospodarowanie zasobami naturalnymi czy adaptacja do zmian klimatu.
7. CuBR – nowe technologie związane z metalami nieżelaznymi
8. Go_Global – wsparcie ekspancji mikro, małych i średnich firm na rynki zagraniczne w celu komercjalizacji prowadzonych prac B+R.
9. PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI. Projekty, które będą starać się o dofinansowanie, mają wzmocnić kształcenie przedsiębiorczości, kompetencji interpersonalnych czy analitycznych studentów.
10. AKADEMICKIE BIURA KARIER.
11. Krajowe technologie dotyczące obronności.

III i IV kwartał: prace B+R, staże i gaz łupkowy
1. Poddziałanie 1.1.1 PO IR dla dużych firm na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych przy czym projekty muszą wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.
2. DEMONSTRATOR dla przedsiębiorstw na dofinansowanie prac badawczych, które mogą zakończyć się powstaniem prototypów.
3. PROGRAMY STAŻOWE dla studentów w przedsiębiorstwach.
4. Nowe technologie w zakresie gazu łupkowego.
5. INNOMED – innowacyjna medycyna.

Kliknij na obrazek, żeby zobaczyć tabelę.
NCBiR